Sto Puss

I forbindelse med sto puss kan jeg utføre flere forskjellige typer av disse flotte spesialpuss-systemer med og uten på isolering i et komplett dokumentert system.

Det kommer seg veldig harmonisk med blik og tegl. Og kan være et godt alternativ for webers fiberpuss. Et byggesystem kunne være en muret vegg i LECA med en 10cm eps limet og plugget på den utvendig facade. Mot bakken kan der monteres en blikkplate sammen med en profil fra sto som overlapper overgangen fra eps’en til xps’en under bakkenivå.

Komplett stopuss-system med 10 cm isolering. Alt leveret fra Sto, og blikk er montert på toppen.

Forberedelser
Boliger med sto-puss
Bolig med sto-puss på ytterveggene

Hva er Fiberpuss?

Fiberpuss er et pussystem tilpasset Leca blokkmurverk. Bygges opp med to sjikt. I første sjikt bakes inn et fibernett i pussen. Kan utføres med silikatpuss, silikatmaling eller gjennomfarget stenkpuss.

Fiberpuss er nå den eneste anbefalte pussløsning på Leca Isoblokk og Leca Iso rehab. Fiberpussen er sementbasert, inkluderer et glassfibernett, er enkel å påføre, og gir en vedlikeholdsvennlig fasade. Pussløsningen har mange muligheter mht. farge og struktur, og gir, med de anbefalte sluttbehandlinger, meget god beskyttelse mot slagregn.

Fiberpuss under arbeid på grunnmur
Fiberpuss ferdig på grunnmur
Resultat av fibepuss på grunnmur

Gjennomfarget senkpuss

gjennomfarget senkpuss overflate

Fiberpuss med silikatpuss

Fiberpuss med silikatpuss

Sprøyte puss

Tynn filsning

muring av teglsteinsmur

FØR

Tynn filsning

muring av teglsteinsmur

ETTER

Tynn filsning

Vanlig puss

Vanlig puss