O

Støping av garasjegulv i Oslo og Viken

Grunnforhold

Telehiv kan ødelegge mange flotte byggverk. Derfor må vi sikre fundamentene mot vann og frost. Større byggverk på telefarlig grunn må fundamenteres frostfritt. Det kan gjøres ved å grave til frostfri dybde eller ved å isolere mot kulda. Er det fare for tele, må man altså benytte markisolasjon. Vanligvis er 5–6 cm plater av polystyren eller 25–30 cm lettklinker tilstrekkelig ved fundamenteringsdybde 30–40 cm under terreng.

Såle

Ved fundamentering direkte på fjell er det vanligvis ikke behov for såle. Likevel kan det være praktisk å oppta ujevnhetene i underlaget med et enkelt betongfundament. Ellers setter man som regel veggkonstruksjoner eller søyler på en underliggende såle. Dette gjøres for å fordele belastningen på underlaget. Jo dårligere grunnforhold, jo bredere såle.

Referanser

Støping av garasjesåle under arbeid

Støping av garasjesåle under arbeid