O

Blikkenslager i Oslo og Viken

Hva gjør en blikkenslager?

En blikkenslager er en håndverker som lager beslag og detaljer til tak, fasader. I tillegg sørger en blikkenslager for montering av beslag, detaljer til tak og detaljer til fasader. Taktekking og fasadetekking er ofte hovedoppgavene til en blikkenslager. En blikkenslager jobber med metaller i form av tynnplater. Eksempler på metaller en blikkenslager jobber med er kobber, sink og stål. I tilegg jobber en blikkenslager ofte med aluminium.

Mine typiske blikkenslageroppdrag

I forbindelse med mine oppdrag utfører jeg delvis flere blikkenslager oppgaver eller får en blikkenslager til å gjøre jobbet.

Blikkenslagerfaget gir en god supplering til mitt arbeid som murer. Den sikrer en god ferdig finish og hinder vann- og frostskader i fremtiden.

Referanser

Blikk vannbrett
Vannbrett i blikk til teglsteins hus