O

Støping av trapp i Oslo og Viken

Bygge betongtrapp

En støpt utetrapp kan vare i generasjoner. Trappen bør ikke ha brattere helling enn 30 grader. Bredden bør være iallfall 80 cm, men en inngangstrapp bør være minst 120 cm. Trinnene skal ha et lite fall utover slik at vannet kan renne av. Bygging av trapper i betong er en oppgave som krever kunnskap og god planlegging. Betongtrapper kan med godt håndverk bli et flott element i en hvilken som helst hage.

Reparere betongtrapp

De fleste gamle betongtrapper må repareres på et tidspunkt. Det skyldes at den betongen som ble brukt tidligere, ofte kunne være av tvilsom kvalitet. For eksempel fordi det ikke ble blandet tilstrekkelig med sement i betongen.

Referanser

støpt betongtrapp
trapp støpt i betong
muring av inngangsparti og legging av skiferheler
muring av inngangsparti og legging av skiferheler