Hva er Fiberpuss?

Fiberpuss er et pussystem tilpasset Leca blokkmurverk. Bygges opp med to sjikt. I første sjikt bakes inn et fibernett i pussen. Kan utføres med silikatpuss, silikatmaling eller gjennomfarget stenkpuss.

Fiberpuss er nå den eneste anbefalte pussløsning på Leca Isoblokk og Leca Iso rehab. Fiberpussen er sementbasert, inkluderer et glassfibernett, er enkel å påføre, og gir en vedlikeholdsvennlig fasade. Pussløsningen har mange muligheter mht. farge og struktur, og gir, med de anbefalte sluttbehandlinger, meget god beskyttelse mot slagregn.

Gjennomfarget senkpuss

gjennomfarget senkpuss overflate

Fiberpuss med silikatpuss

Fiberpuss med silikatpuss

Sprøyte puss

Tynn filsning med kalkmørtel

Før

Etter

Referanser

Fiberpuss under arbeid på grunnmur
Fiberpuss ferdig på grunnmur
Resultat av fibepuss på grunnmur